Kategorier
Danseren På Genvisit

Indtryk fra tværæstetiske improvisationer

Som noget nyt i år har vi i Danseren på Genvisit valgt at indføre et tværæstetisk element i projektet. Således har danserne fra Black Box Dance Company i dag fået selskab af orkestret fra Jazzen på Genvisit. Danserne og musikerne har i løbet af dagen øvet, hvad der skal blive det afsluttende produkt for ugen der er gået.

Det tværæstetiske møde har fundet sted på Holstebro Musikteater, hvor danserne normalt holder til.