Kategorier
Danseren På Genvisit

Danseren på Genvisit rykker ind i Skovsnogen

De seneste to dage har danserne fra Danseren på Genvisit, arbejdet på at bearbejde de kulturmøder danserne havde med børn i en række børnehaver og på en skole i starten af ugen. Ligesom danserne i går dansede med både børnehave- og skolebørn over Zoom, live fra Musikteatret i Holstebro hvor danserne normalt holder til, som dansere Black Box Dance Company. Arbejdet har ført til at danserne i samråd med sanger og musikpædagog Morten Mosgaard, har fået skabt en række rammer til improvisation, inspireret af konkrete oplevelser danserne har haft i løbet af ugen.

Disse rammer til improvisation er i dag, torsdag, blev udviklet sammen med musikerne fra sidste års projekt, Jazzen på Genvisit, som en forberedelse til projektets afslutning.

Fra live performance til videoproduktion

Sidste år under Jazzen på Genvisit, blev ugen afsluttet med en livekoncert for nogle af de børn, som havde mødt musikerne i ugens løb. Denne type slutning har været for svær at afvikle i år, hvor Coronaen har gjort det nærmest umuligt, at kunne samle de børn danserne har mødt under projektet til en performance. I stedet for at lave en live performance, har vi derfor planlagt at projektet i år afsluttes med en videooptagelse.

Naturens elementer – Deep forrest art land

Ved institutionsbesøgende i starten af ugen, opstod der i legen med børnene en naturlig inddragelse af de hverdagselementer som fandtes på legepladsen. Det kunne være børnenes legetøj, men det kunne også være genstande fra naturen som f.eks. pinde eller plade, der blev en del af legen/dansen mellem børn og dansere. Danserne har derfor haft et klart ønske om, at den endelige video skal optages udendørs – og det bliver den.

Det udendørs kunstgalleri Deep Forrest Art Land – også kendt som Skovsnogen – er så venlige at stille deres unikke kunstskov til rådighed som filmlokation, når dansere og musikere i morgen skal lave den afsluttende performance. Denne performance bliver uden publikum, til gengæld bliver den filmet live i skoven. filmen vil senere blive tilgængelig på nettet, så alle der har deltaget i projektet – og alle andre interesserede – kan se resultatet af dansernes arbejde.